ELEKTROSERVIS Paskov - technologická zařízení, řídící systémy, měření a regulace

www.espaskov.cz

 
Úterý 7.12.2021
Svátek má Ambrož a Benjamín

Nejnovější dokumenty

Volná pracovní místa
Souhlas se zpracováním osobních údajů - zaměstnanci
Souhlas se zpracováním osobních údajů - uchazeči
Informace pro obchodní partnery
Reference_

Důležité kontakty

Elektroservis Paskov s.r.o.:
espaskov@espaskov.cz

Reference_

           VÝBĚR Z REALIZOVANÝCH

DODÁVEK A MONTÁŽÍ

Referenční listina

 

 

·  Montáž elektrozařízení linky praní a třídění buničiny v Biocelu Paskov a.s. pro firmu

    IMCO – VOEST – ALPINE      (Rakousko ).

·  Montáž řídícího počítače DAMATIC XD a ovládání pohonů pro linku bělení celulózy

    v  Biocelu Paskov a.s.   pro firmu KVAERNER ( Švédsko ).

·  Montáž elektrozařízení, zařízení měření a regulace linky přípravy dřevní vlákniny  pro firmu

   SUNDS DEFIBRATOR  (Finsko ) v  Biocelu Paskov a.s. 

·  Montáž  třívinuťových transformátorů 3,4MVA produkce ABB  - BRILON ( SRN ) pro  

    napájení  frekvenčních 12-ti pulzních měničů v Biocelu Paskov a.s.

·  Montáž elektrozařízení linky zahušťovače výluhu ( nízkonapěťové i vysokonapěťové části )

    pro firmu Biocel Paskov a.s.

·  TAMPELLA POWER ( Finsko ) včetně řídícího  počítače a regulovaných pohonů

    v Biocelu Paskov a.s. 

·  Dodávka a montáž hliníkových kabelových lávek v Elektrárně Dětmarovice ( ČEZ ).

· Dodávky a montáž 10 kV  vysokonapě´tových rozvaděčů ABB pro  Biocel Paskov a.s. 

·  Dodávky, montáž  digitálních ochran a přístrojů pro sběr dat z technologie od ABB BADEN

    ( Švýcarsko ) pro  Biocel Paskov a.s.

·  práce na vysokém napětí a velmi vysokém napětí

·  Projekt, dodávka, montáž a zprovoznění elektrozařízení parní napáječky pro

    AQUA STYL Přerov.

·  Projekt, dodávka a zprovoznění elektrovýzbroje balící linky celulózy v BUKOZE a.s.

    Vranov n. Toplou   ( Slovenská republika ).

·  Dodávka a montáž elektrozařízení prací linky pro firmu SUNDS DEFIBRATOR ( Švédsko )

    v Biocelu Paskov a.s.

·  Dodávky, montáž a projekt zdvojeného pohonu sekačky štěpky 10kV / 2x0,8MWA

    v  Biocelu Paskov a.s.

·  Montáž 2ks trakčních transformátorů ( ABB Resibloc ) 35/0,4kV pro Dopravní podnik

    Pardubice.

·  Dodávka, montáž a projekt elektrozařízení spalovny kalů v Biocelu Paskov a.s.

·  Dodávka a montáž systému ochran ABB pro nízkonapěťový a vysokonapěťový motorický

    rozvod v  Biocelu Paskov a.s.

·  práce na vysokém napětí a velmi vysokém napětí

·  Dodávka, projekt a montáž elektrozařízení ofukovačů uhelného kotle v Cukrovaru

    Opava-Vávrovice.

·  Montáž elektrozařízení stejnosměrného pohonu sušícího stroje K2-20

    v Biocelu Paskov a.s.

·   Dodávky a montáž VN přípojky, rozvodny a transformátorů VN 22 / 0,4kV  pro nákupní

    centrum Kaufland Opava.

·  Dodávka, montáž a projekt elektrovýzbroje pro 30ks stanic telefonní mobilní sítě OSKAR.

·  Montáž řídícího systému DAMATIC pro oblast energetiky v Biocelu Paskov a.s.

·  Dodávka, montáž a projekt zařízení elektro, měření a regulace pro zařízení spalovací pece

   odplynu PZP Uhřice.

·  Dodávka a montáž elektrozařízení vstupní haly správní budovy v Biocelu Paskov a.s.

·  Montáž řídícího systému DAMATIC pro linku přípravy dřevní hmoty v Biocelu Paskov a.s.

·  Projekt, dodávka a montáž zařízení elektro, měření, regulace, řízení a vizualizace spalovací

    zkušební pece v PAVÚS Veselí nad Lužnicí.

·  Projekt, dodávka a montáž zařízení elektro PLC III. etapy modernizace spalovny kalů

    v Biocelu Paskov a.s.

·  Projekt, dodávka a montáž zábleskových ochran  ABB pro rozvodny 10 kV

    v Biocelu Paskov a.s.

·  Projekt , dodávka a montáž zábleskových ochran ABB pro nízkonapěťové rozvody

    v Biocelu Paskov a.s.

· Dodávka  a montáž svodičů přepětí 110 kV přívodních vedení pro Biocel Paskov a.s.

·  Dodávka a montáž pohonu splavovacího čerpadla 315 kW s řízeným startem pro EASTERN

    SUGAR  ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. závod Němčice nad Hanou.

·  Projekt, dodávka a montáž části elektro a MaR při rekonstrukci řídícího počítače provozu

    varny dřevní hmoty v Biocelu Paskov a.s.

·  Dodávka a montáž veřejného osvětlení nákupního centra OBI v Ostravě.

·  Dodávka a montáž frekvenčně řízeného pohonu spalinového ventilátoru o výkonu motoru 

    560 kW ve spalovně komunálního odpadu TERMIZO a.s. Liberec.

·  Montáž a projekt řídícího systému DAMATIC pro regenerační kotel a chladící věže

    v Biocelu Paskov a.s.

·   Projekt, dodávka a montáž elektrozařízení pro intenzifikaci čistírny  odpadních vod

     v Biocelu Paskov a.s.

·   Dodávka a montáž elektrorozvodů včetně rozvaděčů v prostorách hráze vodního díla

      Těrlicko.

·   Projekt, dodávka a montáž 10 kV přívodů elektrické energie pro pilařský závod

     Mayr-Melnhof  Säge Paskov s.r.o.

·   Montáž vysokonapěťových rozvaděčů, rozvodů a transformátorů v pilařském závodě

     Mayr-Melnhof

    Säge Paskov s.r.o.

·   Montáž elektrovýzbroje, zařízení měření a regulace v provozech pilařského závodu Mayr-Melnhof  Säge Paskov s.r.o.

·   Řízení, fázování a regulace dvou generátorů  10kV 25MVA pomocí automatu Mitsubishi

     propojeného sériovou komunikací RS485 s řídicím počítačem vybaveného vizualizací Control Web 5 a Simaticem s eternet komunikací v  Biocelu Paskov a.s.

·   Dodávka a montáž elektrorozvodů včetně rozvaděčů v prostorách hráze VD Žermanice.

·   Dodávka a montáž elektrovýzbroje turbíny o výkonu 90kW MVE na VD Žermanice.

·   Projekt a montáž řídícího systému DNA firmy Metso pro oblast energetiky

     v Biocelu Paskov a.s.

·   Projekt, dodávka a montáž řídícího systému a regulovaných pohonů lakovací linky plechů

     v závodě Impress Skřivany.

·   Projekt, dodávka a montáž teplovzdušného vytápění haly hoblovny v pilařském závodě

    Mayr-Melnhof  Säge Paskov s.r.o.

·   Dodávka a montáž elektrozařízení na ohřívačích pro vysokou pec č.4 VYSOKÉ PECE Ostrava a.s.

·  Projekt a montáž řídícího systému DAMATIC pro ovládání pohonů vodního hospodářství  

   v Biocelu Paskov a.s.

·Projekt, dodávka a montáž elektrozařízení při rekonstrukci pohonu  vakuumkompresoru

   č.2 vč. motoru 1200kW v Biocelu Paskov a.s.

·  Projekt, dodávka a montáž řídícího systému při rekonstrukci vazačky balící linky celulózy 

   v Biocelu Paskov a.s.

·  Projekt ,dodávka a montáž zábleskových ochran ABB v nízkonapěťových  rozvaděčích NN

   v Biocelu Paskov a.s.

·  Projekt, dodávka a montáž elektroinstalace při rekonstrukci správní budovy blok B

   v Biocelu Paskov a.s.

·  Projekt, dodávka a montáž elektrozařízení při rekonstrukci rozvaděče pro hořáky  

   v pivovaru Radegast a.s. Nošovice.

·Projekt, dodávka a montáž elektrozařízení  při rekonstrukci zvedacích vrat v Mlékárně

  Kunín.

·Projekt, dodávka a montáž elektrozařízení  průmyslové haly v CERASUSU a.s. Oprechtice.

·Projekt, dodávka a montáž řídícího systému a regulovaných pohonů při modernizaci

  lakovací linky L6 v IMPRESS a.s. Skřivany.

·Projekt, dodávka a montáž elektrozařízení centrální kompenzace Mayr-Melnhof

  Säge Paskov s.r.o. 

·  Projekt, dodávka  a montáž elektrozařízení pásové dopravy štěpky z Mayr-Melnhof Säge

    Paskov s.r.o. do Biocelu Paskov a.s. 

·Projekt, dodávka a montáž elektrozařízení při rekonstrukci pohonu vakuumkompresoru

   č.2 vč. motoru 1200kW v Biocelu Paskov a.s.

·Projekt a montáž řídícího systému DAMATIC pro ovládání pohonů sušícího stroje

  v Biocelu Paskov a.s.

·Projekt, dodávka a montáž zábleskových ochran ABB v nízkonapěťových  rozvaděčích NN

  v Biocelu Paskov a.s. 

·Projekt, dodávka a montáž elektrozařízení pro rekonstrukci chladící věže č.4

  v Biocelu Paskov a.s.

·Projekt, dodávka a montáž elektrozařízení pro intenzifikaci prací linky celulózy

  v Biocelu Paskov a.s.

·Projekt, částečná dodávka a montáž elektrozařízení při rekonstrukci kondenzační jednotky

  čpavku  Mlékárna Kunín.

·Projekt, dodávka a montáž elektroinstalace administrativní budovy a výrobní haly

  LUDMA TRADING s.r.o.

·Projekt, dodávka a montáž řídícího systému a regulovaných pohonů při modernizaci

  lakovací linky L4 – 1.etapa IMPRESS a.s. Skřivany.

·Projekt, dodávka a montáž řídícího systému a regulovaných pohonů při modernizaci

  ohřívací pece Vítkovice Lahvárna a.s.

·Projekt, dodávka a montáž řídícího systému a regulovaných pohonů při modernizaci

  výrobní linky – vykladače IMPRESS a.s. Znojmo.

·Projekt, dodávka a montáž kioskové trafostanice vč.přívodu 22kV, VN a NN rozvaděče

  Leitinger Bio Pellets Paskov s.r.o.

·Projekt, částečná dodávka a montáž elektrozařízení pro rekonstrukci chladící věže č.7

  v Biocelu Paskov a.s.   

·Projekt, částečná dodávka a montáž elektrozařízení pro rekonstrukci I.lisu sušícího stroje

  v Biocelu Paskov a.s. 

·Projekt, částečná dodávka a montáž elektrozařízení pro synchronizaci generátorů

  2 x 25 MVA, 10kV v Biocelu Paskov a.s.   

·Projekt, dodávka a montáž elektrozařízení pro rychlé přepnutí napájení nízkonapěťových

  rozvaděčů v Biocelu Paskov a.s. 

·Projekt, dodávka a montáž elektrozařízení při rekonstrukci zabezpečení  napájení

  výpočetního střediska (UPS) v Biocelu Paskov a.s. 

·Projekt, dodávka a montáž řídícího systému a regulovaných pohonů při modernizaci

  hořákového systému linky CNG Vítkovice a.s.

·Projekt, dodávka a montáž řídícího systému a regulovaných pohonů při modernizaci 10-ti 

  hořákové  krokové pece Vítkovice a.s.

·Projekt, dodávka a montáž řídícího systému a regulovaných pohonů při modernizaci kalící

  pece Vítkovice a.s.

· Projekt, dodávka a montáž řídícího systému a regulovaných pohonů při modernizaci
   lakovací linky L4 – etapa IMPRESS a.s. Skřivany.

·Projekt, dodávka a montáž oddálených hromosvodů na výrobní budově Leitinger Bio  

  Pellets Paskov s.r.o.

·Projekt, dodávka a montáž elektrozařízení centrální kompenzace Leitinger Bio Pellets

  Paskov s.r.o.

·Projekt, částečná dodávka a montáž elektrozařízení  teplovzdušného vytápění haly

  pozinkovny Válcovny plechu a.s.

 ·Projekt, dodávka a montáž  elektrického vyhřívání šneků elektrofiltrů Mayr-Melnhof Holz

   Paskov s.r.o.

 ·Projekt, dodávka a montáž kabeláže  pohonů ventilátorů regeneračních kotlů

   v Biocelu Paskov a.s. 

 ·Projekt, dodávka a montáž kabeláže frekvenčně řízeného pohonu oběhového čerpadla o

  výkonu motoru 500 kW v Biocelu Paskov a.s. 

· Projekt a  dodávka rozvaděčů pro akci „ Energetické využití kondenzátu“

   v Biocelu Paskov a.s.  

 ·Dodávka a montáž elektrozařízení nové linky ozonového bělení buničiny  

  v Biocelu Paskov a.s.   

·Projekt, dodávka a montáž frekvenčně řízených 18-ti kusů pohonů čerpadel na čerpací

   stanici ArcelorMittal Ostrava a.s.

·Projekt, dodávka a montáž elektrozařízení, řízení MaR a řídícího systému pro akci DeSOx

  kotle K2 v závodě Dalkia a.s. Dětmarovice.

·Projekt, dodávka a montáž kabeláže pohonů spalinových ventilátorů v závodě

  Kronospan a.s. Jihlava.

·Projekt, dodávka a montáž elektroinstalace provozu stáčení kapalného SO2

  v Biocelu Paskov a.s.

·Projekt, dodávka a montáž kabeláže elektroinstalace  pro akci „ Snížení hluku na sušícím

  stroji „ v Biocelu Paskov a.s.

La pharmacocinétique du médicament Cialis achat enzyme impliquée dans la contraction du muscle cardiaque. In seiner Zusammensetzung gibt es neben den Formern einen Komplex von Komponenten Levitra Soft Verkaufs in der klassischen Form und verursacht somit ein Minimum an Nebenwirkungen. Levitra es un inhibidor de fosfodiesterasa que ayuda a aumentar el flujo sanguíneo levitra generico precio levitra precio en Españ. L'elaborazione dell'ordine avviene durante il giorno comprare cialis di una pillola sono sufficienti per l'intero fine settimana. Isotretinoin is a stereoisomer of fully trans-retinoic acid tretinoin isotretinoin over the counter the anti-inflammatory effect of isotretinoin on the skin is proven.