ELEKTROSERVIS Paskov - technologická zařízení, řídící systémy, měření a regulace

www.espaskov.cz

 
Úterý 7.12.2021
Svátek má Ambrož a Benjamín

Nejnovější dokumenty

Volná pracovní místa
Souhlas se zpracováním osobních údajů - zaměstnanci
Souhlas se zpracováním osobních údajů - uchazeči
Informace pro obchodní partnery
Reference_

Důležité kontakty

Elektroservis Paskov s.r.o.:
espaskov@espaskov.cz

Servis technické diagnostiky

PREDIKTIVNÍ A PROAKTIVNÍ ÚDRŽBA

Údržba strojního zařízení výrazně ovlivňujících ekonomické
a  kvalitativní parametry řady výrobních technologií:

- celulózo-papírenský
- hutní
- chemický
- důlní průmysl aj.

Metody údržby (zastaralé, málo efektivní):

- tzv. opravy po poruše
- preventivní výměny strojních celků podle časového harmonogramu

Metody údržby (moderní trend):

- prediktivně, resp. proaktivně prováděná údržba:
- zabezpečení údržby strojů na základě znalosti stavu jejich jednotlivých částí
- aktivním ovlivňováním-prodlužováním jejich životnosti
- zkvalitnění podmínek jejich provozování
- zabránění neočekávaných výpadků a ztrát ve výrobě pomocí pravidelného sledování
- prodloužení životnosti kvalitní montáží ložisek
- sledováním čistoty maziv atd

Přínosy:

- značných úspory v nákladech na údržbu, dosahujících až několika desítek procent původních nákladů
- zabránění značným ztrátám ve výrobě omezením, resp. vyloučením výpadků strojního zařízení

Přechod ze systému oprav „po poruše“ a systému preventivních výměn strojních celků na metody prediktivní a proaktivní údržby samozřejmě vyžaduje jak investice do přístrojového vybavení, tak určité úsilí při osvojování poznatků a znalostí z oboru technické diagnostiky.

Přestože jsou dnes na trhu k dispozici relativně levné prostředky, lze při pořizování základního přístrojového vybavení diagnostické skupiny hovořit řádově o statisících Kč. Vzniklá psychologická bariéra, způsobená absencí konkrétních výsledků a ekonomických přínosů diagnostických měření, ve spojení s vysokými pořizovacími náklady diagnostické techniky, vede k setrvávání na již zmíněných neefektivních způsobech zabezpečování údržby.

Naskýtá se ovšem možnost zabezpečit zmíněné diagnostické aktivity ve formě externí služby, což je v zahraničí běžnou praxí a ve stále větší míře se tomu tak děje i u tuzemských podniků. A právě v této oblasti nabízí firma Elektroservis Paskov, s. r. o.,  širokou paletu činností, které pomohou překonat zmíněné problémy při zavádění  nových metod v práci údržby.

 

 

NABÍDKA SLUŽEB SERVISU TECHNICKE DIAGNOSTIKY

Elektroservis Paskov, s. r. o., zajišťuje v oblasti preventivní
a prediktivní údržby zejména následující činnosti:

- vibrodiagostická měření rotačních strojů vč. provádění  frekvenční analýzy měření                  
- měření čerpadel, ventilátorů, převodovek, kompresorů, míchadel, elektromotorů ap.
- měření vibrací na nízkootáčkových strojích (zejména měření využívající tzv. obálkovou analýzu
- měření tzv. provozních tvarů kmitů

Pro tato měření využíváme špičkové analyzátory DataPAC1500, Enpac 1200B a DATALINE firmy Rockwel ENTEK IRD ve spojení s výkonným SW EMONITOR ODYSSEA de luxe.

Zabezpečujeme:

- jednorázová měření
- zavádění systému periodických kontrol strojních celků
- provádění periodických měření

Tato měření provádíme pomocí techniky FIXTUR-Laser AB (Combilaser M, Shaft 200) a  SKF (TMEA-1). Přibližně 50% škod způsobených havárií strojů s rotujícími hřídelemi je způsobeno chybným ustavením.

Chybné ustavení způsobuje:

- zvýšené zatížení ložiska
- snížení životnosti ložiska
- zvýšené opotřebení ucpávek a spojek
- zvýšení vibrací
- zvýšení hlučnosti
- zvýšení spotřeby energie
- poškození hřídelí

Vyrovnávání do osy – ustavování – je obecně proces, při němž se upravuje vzájemná poloha dvou spojených rot. strojů , jako např.elektromotor a ventilátor tak, aby osy hřídelí tvořily přímku. Děje se tak posouváním patek jednoho ze strojů ve vertikálním nebo horizontálním směru, dokud nejsou osy vyrovnány na požadované tolerance.

Důsledné provádění přesného ustavování:

- výrazně sníží počet výměn spojek a ložisek strojů
- vede k dosažení významných úspor v nákladech na údržbu (úspora práce a materiálu)
- zefektivní výroby zabráněním neočekávaných výpadků

Pracovníci naší firmy mají v této oblasti  bohaté zkušenosti získané stovkami provedených ustavení. Správně ustavené soustrojí musí za normálních okolností vykazovat nízké hodnoty mohutnosti kmitání. Toto lze ověřit kontrolním měřením vibrací.  Měřením lze rovněž sledovat stav ustavení během provozu soustrojí. V důsledku technologických poměrů může docházet ke zhoršování ustavení. (Vliv provozní teploty je nutno brát v úvahu již při samotném vyrovnávání do osy. Vliv sil vyvolaných např. na potrubí sání a výtlaku čerpadel lze eliminovat jen stěží. Proto je vhodné provádět u důležitých soustrojí pravidelné kontrolní měření skutečných odchylek paralelního a úhlového vyrovnání do osy. Doporučený interval je 3 – 6 měsíců).

Na kaskádě spekter rychlosti kmitání je vidět nárůst několika harmonických špiček násobků otáčkové frekvence s dominantní špičkou na třetí harmonické. Závada byla klasifikována jako zhoršené ustavení a bylo rozhodnuto provést  nápravu. Vzhledem ke krátké době odstávky určené pro zásah se nepodařilo soustrojí ustavit na požadované toleranční hodnoty, nicméně vibrace výrazně poklesly (zůstává přítomna pouze několikanásobně nižší třetí harmonická špička). Při následné déletrvající technologické odstávce zařízení byla provedena přesná korekce, vibrace poklesly na původní hodnoty.


Dále jsme schopni zabezpečit:

Provozní vyvažování
- vyvažování rotorů na pozicích bez nutnosti demontáže rotující vyvažované části

Měření teplot
– provádíme měření dotykovými i bezdotykovými teploměry

Stroboskopická měření

– lze využít pro bezdotykové měření otáček u strojů s proměnlivými otáčkami, ke kontrole stavu rotujících částí (spojek) apod.

Kontrolu stavu vinutí AS elektromotrů
- metoda využívá testu rázovou vlnou a je schopna odhalit i mezizávitové zkraty ve vinutí.

Přínosy:

- zabránění neočekávaným výpadkům ve výrobě
- úspora nákladů na montáž a demontáž vadných motorů

Kontakty

Elektroservis Paskov s.r.o.

Fax: +420 558 462 342
E-mail: espaskov@espaskov.cz
WWW: www.espaskov.cz
Ulice: Místecká 762
Město: Paskov
PSČ: 739 21
IČO: 63320126
DIČ: CZ63320126

ELEKTROSERVIS Paskov - technologická zařízení, prodej, servis, montáž

La pharmacocinétique du médicament Cialis achat enzyme impliquée dans la contraction du muscle cardiaque. In seiner Zusammensetzung gibt es neben den Formern einen Komplex von Komponenten Levitra Soft Verkaufs in der klassischen Form und verursacht somit ein Minimum an Nebenwirkungen. Levitra es un inhibidor de fosfodiesterasa que ayuda a aumentar el flujo sanguíneo levitra generico precio levitra precio en Españ. L'elaborazione dell'ordine avviene durante il giorno comprare cialis di una pillola sono sufficienti per l'intero fine settimana. Isotretinoin is a stereoisomer of fully trans-retinoic acid tretinoin isotretinoin over the counter the anti-inflammatory effect of isotretinoin on the skin is proven.