Reference_

           VÝBĚR Z REALIZOVANÝCH

DODÁVEK A MONTÁŽÍ

Referenční listina

 

 

·  Montáž elektrozařízení linky praní a třídění buničiny v Biocelu Paskov a.s. pro firmu

    IMCO – VOEST – ALPINE      (Rakousko ).

·  Montáž řídícího počítače DAMATIC XD a ovládání pohonů pro linku bělení celulózy

    v  Biocelu Paskov a.s.   pro firmu KVAERNER ( Švédsko ).

·  Montáž elektrozařízení, zařízení měření a regulace linky přípravy dřevní vlákniny  pro firmu

   SUNDS DEFIBRATOR  (Finsko ) v  Biocelu Paskov a.s. 

·  Montáž  třívinuťových transformátorů 3,4MVA produkce ABB  - BRILON ( SRN ) pro  

    napájení  frekvenčních 12-ti pulzních měničů v Biocelu Paskov a.s.

·  Montáž elektrozařízení linky zahušťovače výluhu ( nízkonapěťové i vysokonapěťové části )

    pro firmu Biocel Paskov a.s.

·  TAMPELLA POWER ( Finsko ) včetně řídícího  počítače a regulovaných pohonů

    v Biocelu Paskov a.s. 

·  Dodávka a montáž hliníkových kabelových lávek v Elektrárně Dětmarovice ( ČEZ ).

·  Dodávky a montáž 10 kV  vysokonapě´tových rozvaděčů ABB pro  Biocel Paskov a.s. 

·  Dodávky, montáž  digitálních ochran a přístrojů pro sběr dat z technologie od ABB BADEN

    ( Švýcarsko ) pro  Biocel Paskov a.s.

·  práce na vysokém napětí a velmi vysokém napětí

·  Projekt, dodávka, montáž a zprovoznění elektrozařízení parní napáječky pro

    AQUA STYL Přerov.

·  Projekt, dodávka a zprovoznění elektrovýzbroje balící linky celulózy v BUKOZE a.s.

    Vranov n. Toplou   ( Slovenská republika ).

·  Dodávka a montáž elektrozařízení prací linky pro firmu SUNDS DEFIBRATOR ( Švédsko )

    v Biocelu Paskov a.s.

·  Dodávky, montáž a projekt zdvojeného pohonu sekačky štěpky 10kV / 2x0,8MWA

    v  Biocelu Paskov a.s.

·  Montáž 2ks trakčních transformátorů ( ABB Resibloc ) 35/0,4kV pro Dopravní podnik

    Pardubice.

·  Dodávka, montáž a projekt elektrozařízení spalovny kalů v Biocelu Paskov a.s.

·  Dodávka a montáž systému ochran ABB pro nízkonapěťový a vysokonapěťový motorický

    rozvod v  Biocelu Paskov a.s.

·  práce na vysokém napětí a velmi vysokém napětí

·  Dodávka, projekt a montáž elektrozařízení ofukovačů uhelného kotle v Cukrovaru

    Opava-Vávrovice.

·  Montáž elektrozařízení stejnosměrného pohonu sušícího stroje K2-20

    v Biocelu Paskov a.s.

·   Dodávky a montáž VN přípojky, rozvodny a transformátorů VN 22 / 0,4kV  pro nákupní

    centrum Kaufland Opava.

·  Dodávka, montáž a projekt elektrovýzbroje pro 30ks stanic telefonní mobilní sítě OSKAR.

·  Montáž řídícího systému DAMATIC pro oblast energetiky v Biocelu Paskov a.s.

·  Dodávka, montáž a projekt zařízení elektro, měření a regulace pro zařízení spalovací pece

   odplynu PZP Uhřice.

·  Dodávka a montáž elektrozařízení vstupní haly správní budovy v Biocelu Paskov a.s.

·  Montáž řídícího systému DAMATIC pro linku přípravy dřevní hmoty v Biocelu Paskov a.s.

·  Projekt, dodávka a montáž zařízení elektro, měření, regulace, řízení a vizualizace spalovací

    zkušební pece v PAVÚS Veselí nad Lužnicí.

·  Projekt, dodávka a montáž zařízení elektro PLC III. etapy modernizace spalovny kalů

    v Biocelu Paskov a.s.

·  Projekt, dodávka a montáž zábleskových ochran  ABB pro rozvodny 10 kV

    v Biocelu Paskov a.s.

·  Projekt , dodávka a montáž zábleskových ochran ABB pro nízkonapěťové rozvody

    v Biocelu Paskov a.s.

·  Dodávka  a montáž svodičů přepětí 110 kV přívodních vedení pro Biocel Paskov a.s.

·  Dodávka a montáž pohonu splavovacího čerpadla 315 kW s řízeným startem pro EASTERN

    SUGAR  ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. závod Němčice nad Hanou.

·  Projekt, dodávka a montáž části elektro a MaR při rekonstrukci řídícího počítače provozu

    varny dřevní hmoty v Biocelu Paskov a.s.

·  Dodávka a montáž veřejného osvětlení nákupního centra OBI v Ostravě.

·  Dodávka a montáž frekvenčně řízeného pohonu spalinového ventilátoru o výkonu motoru 

    560 kW ve spalovně komunálního odpadu TERMIZO a.s. Liberec.

·  Montáž a projekt řídícího systému DAMATIC pro regenerační kotel a chladící věže

    v Biocelu Paskov a.s.

·   Projekt, dodávka a montáž elektrozařízení pro intenzifikaci čistírny  odpadních vod

     v  Biocelu Paskov a.s.

·   Dodávka a montáž elektrorozvodů včetně rozvaděčů v prostorách hráze vodního díla

      Těrlicko.

·   Projekt, dodávka a montáž 10 kV přívodů elektrické energie pro pilařský závod

     Mayr-Melnhof  Säge Paskov s.r.o.

·   Montáž vysokonapěťových rozvaděčů, rozvodů a transformátorů v pilařském závodě

     Mayr-Melnhof

    Säge Paskov s.r.o.

·   Montáž elektrovýzbroje, zařízení měření a regulace v provozech pilařského závodu Mayr-Melnhof  Säge Paskov s.r.o.

·   Řízení, fázování a regulace dvou generátorů  10kV 25MVA pomocí automatu Mitsubishi

     propojeného sériovou komunikací RS485 s řídicím počítačem vybaveného vizualizací Control Web 5 a Simaticem s eternet komunikací v  Biocelu Paskov a.s.

·   Dodávka a montáž elektrorozvodů včetně rozvaděčů v prostorách hráze VD Žermanice.

·   Dodávka a montáž elektrovýzbroje turbíny o výkonu 90kW MVE na VD Žermanice.

·   Projekt a montáž řídícího systému DNA firmy Metso pro oblast energetiky

     v Biocelu Paskov a.s.

·   Projekt, dodávka a montáž řídícího systému a regulovaných pohonů lakovací linky plechů

     v závodě Impress Skřivany.

·   Projekt, dodávka a montáž teplovzdušného vytápění haly hoblovny v pilařském závodě

    Mayr-Melnhof  Säge Paskov s.r.o.

·   Dodávka a montáž elektrozařízení na ohřívačích pro vysokou pec č.4 VYSOKÉ PECE Ostrava a.s.

·  Projekt a montáž řídícího systému DAMATIC pro ovládání pohonů vodního hospodářství  

   v Biocelu Paskov a.s.

· Projekt, dodávka a montáž elektrozařízení při rekonstrukci pohonu  vakuumkompresoru

   č.2 vč. motoru 1200kW v Biocelu Paskov a.s.

·  Projekt, dodávka a montáž řídícího systému při rekonstrukci vazačky balící linky celulózy 

   v Biocelu Paskov a.s.

·  Projekt ,dodávka a montáž zábleskových ochran ABB v nízkonapěťových  rozvaděčích NN

   v Biocelu Paskov a.s.

·  Projekt, dodávka a montáž elektroinstalace při rekonstrukci správní budovy blok B

   v Biocelu Paskov a.s.

·  Projekt, dodávka a montáž elektrozařízení při rekonstrukci rozvaděče pro hořáky  

   v pivovaru Radegast a.s. Nošovice.

· Projekt, dodávka a montáž elektrozařízení  při rekonstrukci zvedacích vrat v Mlékárně

  Kunín.

· Projekt, dodávka a montáž elektrozařízení  průmyslové haly v CERASUSU a.s. Oprechtice.

· Projekt, dodávka a montáž řídícího systému a regulovaných pohonů při modernizaci

  lakovací linky L6 v IMPRESS a.s. Skřivany.

· Projekt, dodávka a montáž elektrozařízení centrální kompenzace Mayr-Melnhof

  Säge Paskov s.r.o. 

·  Projekt, dodávka  a montáž elektrozařízení pásové dopravy štěpky z Mayr-Melnhof Säge

    Paskov s.r.o. do Biocelu Paskov a.s. 

· Projekt, dodávka a montáž elektrozařízení při rekonstrukci pohonu vakuumkompresoru

   č.2 vč. motoru 1200kW v Biocelu Paskov a.s.

· Projekt a montáž řídícího systému DAMATIC pro ovládání pohonů sušícího stroje

  v Biocelu Paskov a.s.

· Projekt, dodávka a montáž zábleskových ochran ABB v nízkonapěťových  rozvaděčích NN

  v Biocelu Paskov a.s. 

· Projekt, dodávka a montáž elektrozařízení pro rekonstrukci chladící věže č.4

  v Biocelu Paskov a.s.

· Projekt, dodávka a montáž elektrozařízení pro intenzifikaci prací linky celulózy

  v Biocelu Paskov a.s.

· Projekt, částečná dodávka a montáž elektrozařízení při rekonstrukci kondenzační jednotky

  čpavku  Mlékárna Kunín.

· Projekt, dodávka a montáž elektroinstalace administrativní budovy a výrobní haly

  LUDMA TRADING s.r.o.

· Projekt, dodávka a montáž řídícího systému a regulovaných pohonů při modernizaci

  lakovací linky L4 – 1.etapa IMPRESS a.s. Skřivany.

· Projekt, dodávka a montáž řídícího systému a regulovaných pohonů při modernizaci

  ohřívací pece Vítkovice Lahvárna a.s.

· Projekt, dodávka a montáž řídícího systému a regulovaných pohonů při modernizaci

  výrobní linky – vykladače IMPRESS a.s. Znojmo.

· Projekt, dodávka a montáž kioskové trafostanice vč.přívodu 22kV, VN a NN rozvaděče

  Leitinger Bio Pellets Paskov s.r.o.

· Projekt, částečná dodávka a montáž elektrozařízení pro rekonstrukci chladící věže č.7

  v Biocelu Paskov a.s.   

· Projekt, částečná dodávka a montáž elektrozařízení pro rekonstrukci I.lisu sušícího stroje

  v Biocelu Paskov a.s. 

· Projekt, částečná dodávka a montáž elektrozařízení pro synchronizaci generátorů

  2 x 25 MVA, 10kV v Biocelu Paskov a.s.   

· Projekt, dodávka a montáž elektrozařízení pro rychlé přepnutí napájení nízkonapěťových

  rozvaděčů v Biocelu Paskov a.s. 

· Projekt, dodávka a montáž elektrozařízení při rekonstrukci zabezpečení  napájení

  výpočetního střediska (UPS) v Biocelu Paskov a.s. 

· Projekt, dodávka a montáž řídícího systému a regulovaných pohonů při modernizaci

  hořákového systému linky CNG Vítkovice a.s.

· Projekt, dodávka a montáž řídícího systému a regulovaných pohonů při modernizaci 10-ti 

  hořákové  krokové pece Vítkovice a.s.

· Projekt, dodávka a montáž řídícího systému a regulovaných pohonů při modernizaci kalící

  pece Vítkovice a.s.

· Projekt, dodávka a montáž řídícího systému a regulovaných pohonů při modernizaci    lakovací linky L4 – etapa IMPRESS a.s. Skřivany.

· Projekt, dodávka a montáž oddálených hromosvodů na výrobní budově Leitinger Bio  

  Pellets Paskov s.r.o.

· Projekt, dodávka a montáž elektrozařízení centrální kompenzace Leitinger Bio Pellets

  Paskov s.r.o.

· Projekt, částečná dodávka a montáž elektrozařízení  teplovzdušného vytápění haly

  pozinkovny Válcovny plechu a.s.

 ·Projekt, dodávka a montáž  elektrického vyhřívání šneků elektrofiltrů Mayr-Melnhof Holz

   Paskov s.r.o.

 ·Projekt, dodávka a montáž kabeláže  pohonů ventilátorů regeneračních kotlů

   v Biocelu Paskov a.s. 

 ·Projekt, dodávka a montáž kabeláže frekvenčně řízeného pohonu oběhového čerpadla o

  výkonu motoru 500 kW v Biocelu Paskov a.s. 

· Projekt a  dodávka rozvaděčů pro akci „ Energetické využití kondenzátu“

   v Biocelu Paskov a.s.  

 ·Dodávka a montáž elektrozařízení nové linky ozonového bělení buničiny  

  v Biocelu Paskov a.s.   

· Projekt, dodávka a montáž frekvenčně řízených 18-ti kusů pohonů čerpadel na čerpací

   stanici ArcelorMittal Ostrava a.s.

· Projekt, dodávka a montáž elektrozařízení, řízení MaR a řídícího systému pro akci DeSOx

  kotle K2 v závodě Dalkia a.s. Dětmarovice.

· Projekt, dodávka a montáž kabeláže pohonů spalinových ventilátorů v závodě

  Kronospan a.s. Jihlava.

· Projekt, dodávka a montáž elektroinstalace provozu stáčení kapalného SO2

  v Biocelu Paskov a.s.

· Projekt, dodávka a montáž kabeláže elektroinstalace  pro akci „ Snížení hluku na sušícím

  stroji „ v Biocelu Paskov a.s.